Giáo trình công nghệ may trang phục 1 - Th.S Trần Thị Thêu - Th.S Nguyễn Tuấn Anh
25.000đ
10.000đ Mua
Giáo trình tâm lý học - Hoàng Thị Thu Hiền - Nguyễn Thị Lan
10.000đ Mua
40.000đ
10.000đ Mua
Giáo trình nguyên liệu dệt - Th.S Nguyễn Tuấn Anh
35.000đ
10.000đ Mua
20.000đ
10.000đ Mua
Giáo trình thiết kế quần áo bảo hộ lao động - Th.S Trần Thị Thêu - Th.S Nguyễn Tuấn Anh
10.000đ Mua
Giáo trình phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục - TS. Võ Thị Ngọc Lan - TS. Nguyễn Văn Tuấn
20.000đ
10.000đ Mua
30.000đ
10.000đ Mua
Giáo trình thiết kế trang phục 2 - Th.S Trần Thị Thêu - Th.S Nguyễn Tuấn Anh
10.000đ Mua
Từ điển luyện kim - cơ khí Anh - Việt - PGS.TS. Lê Chí Cương - PGS.TS. Lê Văn Ninh
215.000đ
70.000đ Mua
Giáo trình Kinh tế quốc tế - GS.TS. Đỗ Đức Bình - TS. Ngô Thị Tuyết Mai
53.000đ
15.000đ Mua
Giáo trình Quản lý học - PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Huyền - PGS.TS. Đoàn Thị Thu Hà - TS. Đỗ Thị Hải Hà
212.000đ
53.000đ Mua
Bài tập tài chính doanh nghiệp - Th.S Trần Thụy Ái Phương
10.000đ Mua