Giáo trình Quản trị marketing - PGS.TS. Trương Đình Chiến
105.000đ
52.000đ Mua
Công Nghệ Đường Mía - PGS. Nguyễn Ngộ
70.000đ
30.000đ Mua
Bảo Quản Lương Thực - Mai Lê (Chủ biên)
95.000đ
41.000đ Mua
Giáo trình Quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành giáo dục và đào tạo - ThS. Nguyễn Thị Phương Hoa (Chủ biên) - ThS. Nguyễn Như Khương
25.000đ
10.000đ Mua
Giáo trình Marketing du lịch - PGS. TS. Nguyễn Văn Mạnh, TS. Nguyễn Đình Hòa
53.000đ
26.500đ Mua
Giáo trình Lý thuyết đồ thị - Đặng Trường Sơn - Lê Văn Vinh
10.000đ Mua
Kỹ năng mềm - tiếp cận theo hướng sư phạm tương tác - ThS. Hoàng Thị Thu Hiền - ThS. Võ Đình Dương - ThS. Bùi Thị Bích - ThS. Nguyễn Như Khương - ThS. Nguyễn Thanh Thủy
25.000đ
10.000đ Mua
Giáo trình phương pháp giảng dạy chuyên ngành điện - ThS. Nguyễn Trọng Thắng (Chủ biên) - PGS.TS. Võ Thị Xuân - ThS. Lưu Đức Tuyến
50.000đ
10.000đ Mua
Giáo trình Thiết kế và Sản xuất bao bì - Nguyễn Thị Lại Giang - Trần Thanh Hà
55.000đ
20.000đ Mua
Sách bài tập Thuế Quốc tế - Chủ biên: TS. Nguyễn Thị Thùy Dương
27.000đ
13.500đ Mua
Giáo trình Hành vi tổ chức - Đồng chủ biên: PGS.TS. Bùi Anh Tuấn, PGS.TS. Phạm Thuý Hương
59.000đ
24.500đ Mua
Giáo trình hệ thống sản xuất tích hợp - Đặng Thiện Ngôn - Lê Chí Cương
55.000đ
20.000đ Mua
Giáo trình phương pháp giảng dạy chuyên ngành điện - ThS. Nguyễn Trọng Thắng (Chủ biên) - TS. Võ Thị Xuân - ThS. Lưu Đức Tuyến
28.000đ
10.000đ Mua
Giáo trình thực tập cơ bản in offset tờ rơi - Nguyễn Minh Nhật - Trương Thế Trung
30.000đ
10.000đ Mua