Sách bài tập Thuế Quốc tế - Chủ biên: TS. Nguyễn Thị Thùy Dương
27.000đ
13.500đ Mua
Giáo trình Hành vi tổ chức - Đồng chủ biên: PGS.TS. Bùi Anh Tuấn, PGS.TS. Phạm Thuý Hương
59.000đ
24.500đ Mua
Giáo trình hệ thống sản xuất tích hợp - Đặng Thiện Ngôn - Lê Chí Cương
55.000đ
20.000đ Mua
Giáo trình phương pháp giảng dạy chuyên ngành điện - ThS. Nguyễn Trọng Thắng (Chủ biên) - TS. Võ Thị Xuân - ThS. Lưu Đức Tuyến
28.000đ
10.000đ Mua
Giáo trình thực tập cơ bản in offset tờ rơi - Nguyễn Minh Nhật - Trương Thế Trung
30.000đ
10.000đ Mua
Giáo trình công nghệ may trang phục 1 - Th.S Trần Thị Thêu - Th.S Nguyễn Tuấn Anh
25.000đ
10.000đ Mua
Giáo trình tâm lý học - Hoàng Thị Thu Hiền - Nguyễn Thị Lan
10.000đ Mua
40.000đ
10.000đ Mua
Giáo trình nguyên liệu dệt - Th.S Nguyễn Tuấn Anh
35.000đ
10.000đ Mua
20.000đ
10.000đ Mua
Giáo trình thiết kế quần áo bảo hộ lao động - Th.S Trần Thị Thêu - Th.S Nguyễn Tuấn Anh
10.000đ Mua
Giáo trình phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục - TS. Võ Thị Ngọc Lan - TS. Nguyễn Văn Tuấn
20.000đ
10.000đ Mua
30.000đ
10.000đ Mua
Giáo trình thiết kế trang phục 2 - Th.S Trần Thị Thêu - Th.S Nguyễn Tuấn Anh
10.000đ Mua