128.000đ
58.000đ Mua
Công tác quốc phòng - an ninh (Tái bản lần thứ nhất) - Chủ biên: Đại tá, ThS. Cáp Tuấn Xuân
55.000đ
27.000đ Mua
Kỹ năng bán hàng - Chủ biên: Lê Thị Lan Hương
33.000đ
15.000đ Mua
Câu hỏi trắc nghiệm và bài tập thị trường chứng khoán - ThS. Vòng Thình Nam (Chủ biên) - ThS. Võ Thị Xuân Hạnh
30.000đ
10.000đ Mua
Giáo trình kỹ thuật may cơ bản - ThS. Trần Thị Cẩm Tú
26.000đ
10.000đ Mua
Giáo trình Quản trị marketing - PGS.TS. Trương Đình Chiến
105.000đ
52.000đ Mua
Công Nghệ Đường Mía - PGS. Nguyễn Ngộ
70.000đ
30.000đ Mua
Bảo Quản Lương Thực - Mai Lê (Chủ biên)
95.000đ
41.000đ Mua
Giáo trình Quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành giáo dục và đào tạo - ThS. Nguyễn Thị Phương Hoa (Chủ biên) - ThS. Nguyễn Như Khương
25.000đ
10.000đ Mua
Giáo trình Marketing du lịch - PGS. TS. Nguyễn Văn Mạnh, TS. Nguyễn Đình Hòa
53.000đ
26.500đ Mua
Giáo trình Lý thuyết đồ thị - Đặng Trường Sơn - Lê Văn Vinh
10.000đ Mua
Kỹ năng mềm - tiếp cận theo hướng sư phạm tương tác - ThS. Hoàng Thị Thu Hiền - ThS. Võ Đình Dương - ThS. Bùi Thị Bích - ThS. Nguyễn Như Khương - ThS. Nguyễn Thanh Thủy
25.000đ
10.000đ Mua
Giáo trình phương pháp giảng dạy chuyên ngành điện - ThS. Nguyễn Trọng Thắng (Chủ biên) - PGS.TS. Võ Thị Xuân - ThS. Lưu Đức Tuyến
50.000đ
10.000đ Mua
Giáo trình Thiết kế và Sản xuất bao bì - Nguyễn Thị Lại Giang - Trần Thanh Hà
55.000đ
20.000đ Mua
Sách bài tập Thuế Quốc tế - Chủ biên: TS. Nguyễn Thị Thùy Dương
27.000đ
13.500đ Mua