Giáo trình Lý thuyết đồ thị - Đặng Trường Sơn - Lê Văn Vinh
10.000đ Mua
Kỹ năng mềm - tiếp cận theo hướng sư phạm tương tác - ThS. Hoàng Thị Thu Hiền - ThS. Võ Đình Dương - ThS. Bùi Thị Bích - ThS. Nguyễn Như Khương - ThS. Nguyễn Thanh Thủy
25.000đ
10.000đ Mua
Giáo trình phương pháp giảng dạy chuyên ngành điện - ThS. Nguyễn Trọng Thắng (Chủ biên) - PGS.TS. Võ Thị Xuân - ThS. Lưu Đức Tuyến
50.000đ
10.000đ Mua
Giáo trình Thiết kế và Sản xuất bao bì - Nguyễn Thị Lại Giang - Trần Thanh Hà
55.000đ
20.000đ Mua
Sách bài tập Thuế Quốc tế - Chủ biên: TS. Nguyễn Thị Thùy Dương
27.000đ
13.500đ Mua
Giáo trình Hành vi tổ chức - Đồng chủ biên: PGS.TS. Bùi Anh Tuấn, PGS.TS. Phạm Thuý Hương
59.000đ
24.500đ Mua
Giáo trình hệ thống sản xuất tích hợp - Đặng Thiện Ngôn - Lê Chí Cương
55.000đ
20.000đ Mua
Giáo trình phương pháp giảng dạy chuyên ngành điện - ThS. Nguyễn Trọng Thắng (Chủ biên) - TS. Võ Thị Xuân - ThS. Lưu Đức Tuyến
28.000đ
10.000đ Mua
Giáo trình thực tập cơ bản in offset tờ rơi - Nguyễn Minh Nhật - Trương Thế Trung
30.000đ
10.000đ Mua
Giáo trình công nghệ may trang phục 1 - Th.S Trần Thị Thêu - Th.S Nguyễn Tuấn Anh
25.000đ
10.000đ Mua
Giáo trình tâm lý học - Hoàng Thị Thu Hiền - Nguyễn Thị Lan
10.000đ Mua
40.000đ
10.000đ Mua
Giáo trình nguyên liệu dệt - Th.S Nguyễn Tuấn Anh
35.000đ
10.000đ Mua
20.000đ
10.000đ Mua